Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami : Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertakwa. (Al-Furqan:74) akhifaizul Blogging Portal


Monday, November 13, 2006

Mahu Bahagia

Mahu Bahagia? Sesungguhnya sesiapa yang tidak bahagia dirumahnya, pasti tidak akan mendapat kebahagian di tempat lain. Sesiapa yang tidak dicintai keluarganya, pasti tidak mendapat cinta sesiapa pun. Sesiapa yang menyia-nyiakan hari ini, pasti hari esoknya akan sia-sia. - Dr 'Aidh al-Qarni

-----------------------------------------------------------------------------------------
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (Yahudi) yang telah mencaci Nabi Musa, lalu Allah membersihkannya dari segala cacian yang mereka katakan; dan adalah dia seorang yang mulia di sisi Allah. (Al-Ahzaab : 69)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home