Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami : Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertakwa. (Al-Furqan:74) akhifaizul Blogging Portal


Thursday, March 11, 2004

In The Name of Allah The Most Gracious Most Merciful

Hadis Qudsi

Berkata Umar r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda: Allah telah berfirman:

"Siapa yang merendah diri kepadaKu begini (sambil Nabi s.a.w. meletakkan telapak tangannya ke tanah), niscaya Aku angkatnya begini (sambil Nabi membalikkan telapak tangannya ke arah langit.)"(Riwayat Ahmad)
Huraiannya:

Siapa yang merendah diri kepadaKu, yakni Allah. Nabi s.a.w. hanya menunjukkan bagaimana cara merendah diri kepada Tuhan itu, yakni hingga menekupkan telapak tangannya ke tanah. Memang benar sekali, bahwa manusia mestilah merendahkan dirinya kepada Tuhan, dan kalau boleh menunduk hingga lebih rendah dari tanah sekalipun, maka hendaklah ia melakukannya.

Setiap kali kita bersolat menyembah Allah Ta'ala ialah kita menundukkan kepala dan merendahkan diri kepadaNya, sebab Dia adalah Khaliq yang telah mewujudkan kita, dan mentadbirkan segala urusan hidup kita di dunia ini, sedangkan kita adalah hambaNya. Sikap hamba harus taat kepada tuannya, dan dia tidak punya pilihan. Apatah lagi, kalau Tuannya itu ialah Tuhan Allah, yang bersifat Maha Pengasihani, Maha Penyayang dan sebagainya, maka tidak patutlah si hamba itu melupakanNya dan membelakangi segala perintahNya. Kalau si hamba itu tiada mengambil berat terhadap perintah Tuhannya, niscaya Tuhan akan murka dan akan menimpakan berbagai siksa yang pedih ke atasnya kelak di Hari Akhirat, dan pada ketika itu si hamba tidak ada jalan lagi untuk membantah dan membangkang, sebab sudah salahnya sendiri. Dia telah disuruh taat, tapi tidak ikut perintah.

Setelah di dalam solat kita merendahkan diri kepada Tuhan, diluar solat juga kita harus praktikkan sifat 'Merendah diri' ini kepada
sesama makhluk. Merendah diri ini adalah sifat mulia yang dianjurkan oleh syariat Islam, dan menjadi sifat Rasulullah s.a.w.Akan tetapi merendah diri kepada Khaliq tentulah tidak sama dengan merendah diri kepada sesama makhluk. Sifat ini dianjurkan untuk menimbulkan perasaan kasih-sayang antara seorang makhluk dengan makhluk yang lain, masing-masing saling hormat menghormati, sayang-menyayangi, ingat-mengingati dan seterusnya, hingga ikatan persaudaraan itu tersimpul kukuh, tidak mudah terhurai lepas lagi.

Jelasnya, orang yang merendah diri itu, Allah Ta'ala akan mengangkat darjatnya di mana-mana saja, sehingga Rasulullah s.a.w. menunjukkan telapak tangannya ke arah langit. Kalau Tuhan sudah menjanjikan kemuliaan terhadap makhlukNya, tiada kemuliaan lain yang lebih tinggi dan utama dari kemuliaan Tuhan, meskipun kemuliaan itu ada kalanya masih belum kelihatan di dunia ini kerana dunia ini tempat berlalu, usianya hanya sebentar apabila dlibandingkan dengan usia akhirat. Maka pangkat dan kemuliaan yang diperoleh di clunia ini juga sementara jua, jika tidak putus di pertengahan jalan, akan putus pula dengan perpisahan dari dunia yang fana ini.

Lantaran itu kalau pangkat dan kemuliaan di dunia ini tidak menambah pahala dan kebaikannya untuk akhirat, niscayalah tiada gunanya.. Apatah lagi jika kedua-dua sifat ini akan menyebabkan diri mereka tinggi dan memisahkannya dari rakan dan taulan, maka tiadalah faedah dan guna daripadanya sama sekali. Sebab dia akan menariknya kepada bahaya dan kecelakaan di belakang hari lantaran terlalu beratnya tanggungjawab yang dipikulnya, seclang dia tiada terasa sama sekali, kerana syaitan telah menutup pintu hatinya dari mengingatkan tanggungjawab itu.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home